Zamknij

Czy zatory płatnicze można zmniejszyć chroniąc tym samym firmy przed bankructwem

Olga Papiernik
02.11.2018 11:49
ludzie w biurze
fot. rawpixel on Unsplash

Statystycznie na realizację płatności trzeba czekać 75 dni po wystawieniu faktury. Przedsiębiorcy spodziewają się pogorszenia sytuacji z powodu zmian wprowadzanych w prawie podatkowym. Brakuje rozwiązań, które ograniczą ryzyko związane z utratą płynności finansowej.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii opracowało “zieloną księgę” dotyczącą zatorów płatniczych i pracuje nad ustawą przeciwdziałającą opóźnieniom w płatnościach. Ministerstwo proponuje skrócenie terminów płatności do 2 miesięcy (nie ma punktu wyjścia 3 miesięcy).

Pozostają wątpliwości czy przełoży się to na praktyczne działania firm, także z tego powodu, że płynność finansową firm pogarszają także opóźnienia w zwrocie podatku VAT przez administrację skarbową.

- Wydaje się, że dobrym rozwiązaniem mogłoby być wprowadzenie kodeksu dobrych praktyk dla administracji podatkowej, aby podatnik nie miał poczucia, że jest z góry traktowany jako potencjalny oszust, którego prawo do zwrotu VAT jest podejrzane.- mówi adw. Agata Dziwisz, starszy prawnik w kancelarii Kochański, Zięba i Partnerzy (KZP).

Inny pomysł to wprowadzenie możliwości odsprzedawania wierzytelności podatkowych firmom faktoringowym: - Obecnie nie jest to możliwe, ponieważ są to należności publiczno-prawne - wyjaśnia prawnik z KZP.

Z powodu wprowadzenia split payment na pogorszenie płynności finansowej narzekają najbardziej małe przedsiębiorstwa. Stąd propozycja, aby ograniczyć stosowanie tego nowego rozwiązania podatkowego, mającego uszczelnić system fiskalny, poprzez wprowadzenie nowego kryterium wartości transakcji w przypadku MSP.