Zamknij

Bariery rozwoju polskich firm

Rafał Mandes
29.11.2017 17:40
Bariery rozwoju polskich firm
fot. José Martín Ramírez C/Unsplash

Deutsche Bank po raz drugi przeprowadził kompleksowe badanie polskich przedsiębiorstw.Jakie dla polskich firm są największe bariery rozwoju?

Badanie objęło łącznie reprezentatywną grupę 500 firm, w tym 72 % małych (do 10 mln euro obrotu rocznego), 20,5% średnich (do 50 mln euro obrotu rocznego) oraz 7,5% dużych (powyżej 50 mln euro obrotu rocznego). Najczęściej reprezentowane były przedsiębiorstwa lokalne (32%) i ogólnopolskie (30%). 14% działa na skalę europejską, co dziesiąta – na skalę globalną.

- Ciekawych wniosków dostarcza część badania poświęcona barierom rozwoju - mówi w rozmowie z MarketNews24 prof. dr hab. Małgorzata Bombol z SGH. - Wskazania przedsiębiorców ułożyły się dokładnie w odwrotnej kolejności niż rok temu.

Obecnie za największą barierę firmy uznają rosnącą konkurencję (na ten aspekt wskazało 30% badanych) i czynniki zewnętrzne (20%). Rok temu listę przeszkód otwierały utrudniony dostęp do finansowania (35% wskazań) i zatory płatnicze (26%). W tegorocznej edycji oba te aspekty znalazły się na końcu zestawienia. To potwierdzenie dobrej koniunktury, ale też coraz większej otwartości firm na różnorodne rozwiązania finansowe służące finansowaniu inwestycji czy poprawie płynności.

MarketNews24/RM