Zamknij

Banki zaostrzają politykę kredytową. Firmy mogą mieć większe problemy z wzięciem kredytu

Olga Papiernik
06.08.2018 12:31
wieżowce
fot. Samson Duborg-Rankin on Unsplash

Banki trzeci kwartał z rzędu oczekują zaostrzenia polityki kredytowej w segmencie kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w III kw. br., przy jednoczesnym niewielkim wzroście popytu. W segmencie kredytów mieszkaniowych banki spodziewają się spadku, zaś w segmencie kredytów konsumpcyjnych niewielkiego wzrostu popytu przy jednoczesnym łagodzeniu polityki kredytowej, wynika z kwartalnej ankiety przeprowadzonej przez Narodowy Bank Polski (NBP). 

"Na III kwartał 2018 r. banki przewidują zaostrzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów krótkoterminowych i długoterminowych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz oczekują nieznacznego wzrostu popytu zgłaszanego przez małe i średnie przedsiębiorstwa" - czytamy w raporcie.

NBP podał, że w II kwartale 2018 r. popyt na kredyt zgłaszany przez przedsiębiorstwa nieznacznie się zwiększył. Największy wzrost popytu można było zaobserwować w segmencie kredytów długoterminowych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

"Banki, które odczuły wzrost popytu na kredyty dla przedsiębiorstw, uzasadniały go głównie wzrostem zapotrzebowania na finansowanie zapasów i kapitału obrotowego, większym zapotrzebowaniem na finansowanie inwestycji oraz większym zapotrzebowaniem na finansowanie związane z restrukturyzacją długu" - czytamy także.

W II kwartale 2018 r. banki w niewielkim stopniu zaostrzyły kryteria udzielania kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Natomiast kryteria udzielania kredytów dla dużych przedsiębiorstw szósty kwartał z kolei nie zmieniły się istotnie.

Banki, które złagodziły politykę kredytową w II kwartale 2018 r., uzasadniały to głównie zmianą popytu zgłaszanego przez przedsiębiorstwa, przewidywaną sytuacją gospodarczą, spadkiem ryzyka związanego z kredytowaniem podmiotów z niektórych branż oraz lepszą sytuacją finansową największych kredytobiorców. Czynnikami uzasadniającymi zaostrzanie polityki kredytowej były z kolei jakość portfela kredytowego i presja konkurencyjna, podano także.

W segmencie kredytów mieszkaniowych na III kwartał 2018 r. banki przewidują niewielkie złagodzenie polityki kredytowej oraz oczekują spadku popytu.

NBP podał, że w II kwartale 2018 r., drugi raz z rzędu, banki zaobserwowały istotny wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe.

"W opinii ankietowanych instytucji do wzrostu popytu przyczyniły się głównie prognozy odnośnie do sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz zmiana sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych (procent netto odpowiednio około 100% oraz 78%)" - czytamy w raporcie.

Pojedyncze banki w II kw. zaostrzyły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych. W niewielkim stopniu zaostrzyły też wymagania dotyczące udziału własnego kredytobiorcy i posiadanych zabezpieczeń oraz podniosły marżę kredytową.

"W opinii ankietowanych podmiotów do zmiany polityki kredytowej przyczyniła się głównie prognoza sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe - czytamy dalej.

Na III kwartał 2018 w segmencie kredytów konsumpcyjnych pojedyncze banki przewidują łagodzenie polityki kredytowej oraz niewielki wzrost popytu.

W II kwartale 2018 r. banki zaobserwowały niewielki wzrost popytu na ten rodzaj kredytów.

Podobnie jak we wcześniejszej edycji ankiety, do głównych przyczyn wzrostu popytu banki zaliczyły zmianę sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych oraz czynniki nieuwzględnione w ankiecie, tj. wprowadzenie oferty promocyjnej. Według ankietowanych banków do wzrostu popytu przyczynił się również wzrost zapotrzebowania na finansowanie dóbr trwałego użytku oraz zmiana kryteriów i warunków udzielania kredytów, podano także.

"Jednocześnie w II kwartale 2018 r. ankietowane banki nieznacznie złagodziły niektóre warunki udzielania kredytów: zwiększyły maksymalną dostępną kwotę kredytu, wydłużyły maksymalny okres kredytowania oraz obniżyły marżę kredytową. Pozostałe warunki udzielania kredytów konsumpcyjnych nie zmieniły się istotnie" - czytamy w raporcie.

W opinii banków, które złagodziły politykę kredytową w segmencie kredytów konsumpcyjnych, przyczyniła się do tego przede wszystkim presja konkurencyjna, głównie ze strony innych banków.

Ankieta została przeprowadzona na początku lipca 2018 r. wśród 27 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi około 89%.

ISBnews/OP