Zamknij

55% firm deweloperskich oczekuje poprawy swojej sytuacji w I półr.

Olga Papiernik
10.01.2018 10:52
55% firm deweloperskich oczekuje poprawy swojej sytuacji w I półr.
fot. East News

Ponad połowa (55%) przedsiębiorstw deweloperskich, tj. firm realizujących projekty mieszkaniowe i komercyjne oraz wykonujących roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków prognozowała w III kw. ub.r., że ich sytuacja poprawi się w I poł. 2018 r., zaś pozostałe 45% ankietowanych firm spodziewało się braku zmian w swojej sytuacji ekonomicznej, podał Narodowy Bank Polski (NBP).

"Respondenci planujący wzrost produkcji nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych stanowili odpowiednio 76% i 38%. Utrzymanie produkcji na dotychczasowym poziomie prognozowało 18% firm dla nieruchomości mieszkaniowych i 50% dla komercyjnych. W przypadku wielkości produkcji robót budowlanych wszyscy respondenci zajmujący się produkcją budynków mieszkalnych i niemieszkalnych prognozowali jej wzrost" - czytamy w "Informacji o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2017 r."

Bank centralny podkreślił, że 70% przedsiębiorców uznało, że w I półroczu 2018 r. nie nastąpi znacząca zmiana popytu na nieruchomości i roboty budowlane. Pozostały ich odsetek zaprognozował wzrost popytu.

"W oczekiwaniach przedsiębiorców na I półrocze 2018 r. odnośnie cen netto materiałów i gruntów budowlanych dominowało przekonanie, że ceny te wzrosną. W przypadku gruntów budowlanych, jak i cen netto materiałów uważało tak 74% ankietowanych" - czytamy dalej.

Wszyscy przedsiębiorcy prognozowali, że czynsz najmu netto dla powierzchni komercyjnych utrzyma się na dotychczasowym poziomie. W przypadku cen netto sprzedawanych nieruchomości także dominującym przekonaniem (60% ankietowanych) był brak znaczących zmian, podał też NBP.

"Inwestycje planowane na I półrocze 2018 r. respondenci będą realizować głównie przy wykorzystaniu kredytów bankowych (53%) oraz środków własnych (35%). Respondenci, wskazując na problemy istotne dla ich kondycji ekonomicznej podczas najbliższego roku, wymienili dużą konkurencję na rynku, wzrost kosztów wykonawstwa, w tym zarówno cen materiałów jak i usług, ograniczenia w dostępie do gruntów budowlanych jak i niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej" - napisano także w raporcie.

Ankieta została przeprowadzona na przełomie lipca i sierpnia 2017 r. w wybranych Oddziałach NBP. W badaniu wzięło udział 20 firm, których udział produkcji mieszkaniowej w Polsce wynosi ok. 7%.

ISBnews/OP