Zamknij

Czym jest hipoteka? Zobacz, jak działa, sprawdź swoje prawa i jej rodzaje

30.01.2019
Aktualizacja: 03.12.2020 19:11
Pieniądze na dom w słoiku
fot. Shutterstock

Hipoteka to pojęcie znane na pewno każdej osobie, biorącej kredyt na mieszkanie lub mającej zobowiązania kredytowe wobec banku. W ten sposób banki zabezpieczają się przez ewentualną utratą pieniędzy. Istnieje wiele rodzajów hipotek – powinien się z nimi zapoznać każdy, kto wziął kredyt lub dopiero to rozważa.

Hipoteka to kluczowe zagadnienie, z którym spotykamy się, gdy bierzemy kredyt na mieszkanie. Żaden bank nie udzieli kredytu bez wcześniejszego zabezpieczenia swoich pieniędzy – właśnie do tego służy hipoteka. Sytuacje, w których ktoś pożycza pieniądze, ale po pewnym czasie nie stać go na spłatę kredytu, nie są niczym niezwykłym. I bank ma swoje sposoby na otrzymanie należnych mu pieniędzy. Na czym dokładnie polega hipoteka i czy można od niej jakoś uciec? Przedstawiamy też jej rodzaje.

Zobacz także: Najem okazjonalny - na czym to polega i czy się opłaca?

Hipoteka – czym jest?

Hipotekę określa ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece. Hipoteką nazywa się prawo, które jest zabezpieczeniem dla banku na wypadek braku spłaty kredytu.

Hipoteka powstaje z chwilą dokonania wpisu w dziale IV księgi wieczystej nieruchomości, a wygasa w momencie, gdy zostanie spłacony kredyt hipoteczny. Jeśli z jakiegoś powodu osoby, które zaciągnęły kredyt, przestaną spłacać raty, to bank z pomocą komornika, sprzeda kredytowaną nieruchomość. Wszystko po to, żeby odzyskać należne mu pieniądze.

Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości. Hipoteką można obciążyć całą nieruchomość lub jej część ułamkową. Co ciekawe - hipoteka może zabezpieczać kilka wierzytelności i wygasa z momentem spłacenia długu. Należy jednak pamiętać - żeby złożyć wniosek o wykreślenie jej z księgi wieczystej i dołączyć do niego zaświadczenie z banku o spłacie kredytu.

Kredyt hipoteczny można spłacić szybciej, co pozwoli na usunięcie wpisu o hipotece z księgi wieczystej.

Zobacz także: Kredyt gotówkowy przez internet - jak zrobić to z głową?

Hipoteka – rodzaje

Jak się okazuje, hipoteka jest zawiłym pojęciem prawnym, objętym konkretnymi przepisami. Można wyróżnić kilka rodzajów hipotek, które znacznie się od siebie różnią.

Jakie mamy rodzaje hipotek?

  • Hipoteka przymusowa - hipoteka przymusowa powstaje bez woli i wiedzy właściciela nieruchomości. Jest to przymusowy wpis do księgi wieczystej  i odbywa się na podstawie postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia.
  • Hipoteka umowna – ustanawia się ją za zgodą kredytobiorcy. Do momentu spłacenia całej pożyczki bank jest właścicielem mieszkania, a nieruchomość stanowi materialne zabezpieczenie w sytuacji, gdy kredytobiorca nie spłaca pożyczki. 
  • Hipoteka kaucyjna - została zniesiona w 2011 roku w wyniku nowelizacji ustawy o księgach wieczystych. Zabezpieczała przyszłe wierzytelności o nieustalonej wysokości np. odsetki.
  • Hipoteka łączna- obciąża kilka nieruchomości jednocześnie, a wierzyciel sam może zażądać zaspokojenie dowolnej z nich.
  • Hipoteka odwrócona – jest odwrotnością kredytu hipotecznego. Na czym polega? Osoba nie spłaca rat, a sprzedaje swoje mieszkanie jakiejś instytucji, w zamian dostaje co miesiąc pieniądze, jest to kwota wolna od podatku dochodowego. Osoba, która zdecyduje się na hipotekę odwróconą, ma prawo mieszkać w tym mieszkaniu przez cały czas trwania umowy. Dopiero po śmierci osoby, mieszkającej w takim lokalu, instytucja będzie miała prawo do sprzedaży mieszkania.

Zobacz także: Darowizna - co musisz wiedzieć, gdy chcesz komuś coś podarować?

Hipoteka – jak powstaje?

Nie dla wszystkich jest jasne, kiedy powstaje hipoteka. Warto zdać sobie z tego sprawę, żeby dopełnić wszelkich formalności.

Hipoteka uznana jest od momentu, gdy zostanie wpisana w dziale IV księgi wieczystej nieruchomości. Jest to moment, w którym bank dostaje zabezpieczenie swoich pieniędzy.

Hipoteka może zabezpieczać kilka wierzytelności, jeżeli oczywiście macie wystarczającą zdolność kredytową. W razie braku spłaty kredytu bank ma prawo zająć obciążoną nieruchomość i ją sprzedać.

Zobacz także: Co powinieneś wiedzieć, jeżeli dostałeś spadek? Formalności, które trzeba załatwić