Zamknij

Polacy inwestują inaczej niż Zachód, wybieramy niskie ryzyko

Rafał Mandes
28.12.2017 11:56
Polacy inwestują inaczej niż Zachód, wybieramy niskie ryzyko
fot. G. Crescoli/Unsplash

Polacy inwestują wybierając niskie ryzyko. Polski rynek funduszy na tle rynku europejskiego wyróżniają głównie dwie cechy, jego nadal stosunkowo mały rozmiar oraz całkowicie inne rozkład klas aktywów które wchodzą w jego skład.

Pomimo rekordowych napływów nowych środków, które w tym roku powinny osiągnąć poziom około 18 mld PLN, nadal stanowi jedynie mały ułamek rynku europejskiego.

Aktywa polskich funduszy otwartych i zamkniętych to według raportu EFAMA  63,5 mld euro, kwota ta stanowi jedynie 0,4% aktywów funduszy na rynku europejskim, które po III kwartale 2017 r. przekroczyły już poziom 15,2 bln euro. Liderem rynku nadal pozostaje Luxemburg, gdzie lokowane jest ponad 26% środków, Irlandia z ponad 15 % oraz Niemcy i Francja oscylujące w okolicach 13% rynku.

Powyższe dane dosyć jednoznacznie pokazują, jak mocno rynek ten jest scentralizowany wokół dużych europejskich ośrodków bankowości inwestycyjnej, pierwsza piątka, do której oprócz powyższych należy również Wielka Brytania, odpowiada za zarządzanie ponad 77% europejskich aktywów ulokowanych w funduszach.

- Przy aktualnych uwarunkowaniach podatkowych oraz braku przynależności do strefy euro walka o klientów z innych krajów Unii Europejskiej jest jednak dla polskich zarządzających bardzo utrudniona i skupiają się oni na rodzimym rynku - mówi w rozmowie z MarketNews24 Tomasz Goljan, ekspert RDM Wealth Management.

Drugą cechą wyróżniającą nasz rynek jest apetyt na ryzyko ze strony polskich inwestorów. Europejski rynek funduszy otwartych charakteryzuje zdecydowanie większa ekspozycja na rynek akcji, fundusze akcyjne stanowią tam aktualnie prawie 40% wobec tylko 19% ekspozycji na tego typu aktywa w Polsce.

- Odwrotnie sytuacja wygląda w przypadku funduszy dłużnych i pieniężnych, które charakteryzują się dużo mniejszym ryzykiem inwestycji i są przez Polaków często traktowane jako dobra alternatywa dla lokat bankowych. Tego typu fundusze w naszym kraju stanowią ponad 55% rynku wobec niecałych 40% w skali całego rynku europejskiego - dodaje Tomasz Goljan.

MarketNews24/RM