Zamknij

Płaca minimalna. Ile wynosi i jak się ją oblicza?

Piotr Drabik
30.05.2019 19:20
Płaca minimalna 2019. Najniższe wynagrodzenie. Ile wynosi. Jak się oblicza
fot. Inga Linder/Shutterstock (ilustracyjne)

Zatrudnieni na umowę o pracę nie mogą zarabiać mniej niż ustalona z góry stawka płacy minimalnej. Tłumaczymy krok po kroku, czym jest najniższe wynagrodzenie i jak się je ustala.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Facebooku

Co to jest płaca minimalna?

Minimalne wynagrodzenie to najniższa dopuszczone przez prawo pensja, którą co roku ustala się w ramach negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego (RDS) - czyli stroną rządową, przedsiębiorcami i związkami zawodowymi.

Płaca minimalna dotyczy pracowników zatrudnionych o umowę o pracę i jest liczona na podstawie stawki lub minimalnego zarobku w wybranym okresie (najczęściej miesiąca). Ta pensja jest niezależna od kompetencji, wieku czy stażu pracy.

Zobacz także

Obecnie minimalne wynagrodzenie reguluje w Polsce ustawa z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Minimalna płaca w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia, nawet wtedy gdy w danym miesiącu, na przykład ze względu na rozkład czasu pracy, wyliczone wynagrodzenie pracownika będzie niższe, konieczna jest wtedy dopłata w postaci wyrównania.

Zobacz także

Jak oblicza się płacę minimalną?

Według ustawy z 2002 roku, Rada Ministrów do 15 czerwca każdego roku, przedstawia Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku następnym.

RDS, po otrzymaniu propozycji i informacji, uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenia oraz ustala wysokość minimalnej stawki godzinowej w ciągu kolejnych 30 dni.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej obowiązujące w następnym roku są ogłaszane są w "Monitorze Polskim", w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów do 15 września każdego roku.

Zobacz także

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika w firmie wlicza się:

  • składniki wynagrodzenia,
  • inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy (zaliczone do wynagrodzeń osobowych według Głównego Urzędu Statystycznego do wynagrodzeń osobowych).

Z kolei nie bierze się pod uwagę:

  • nagrody jubileuszowej,
  • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • należności z tytułu podróży służbowej, w tym diety (nie są zaliczane do  wynagrodzeń osobowych według GUS,
  • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Zobacz także

Ile wynosi płaca minimalna?

W 2019 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 2250 zł brutto. 

Według propozycji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej płaca minimalna w 2020 roku powinna wynieść 2450 zł brutto. To o 200 złotych więcej, niż w obecnym roku. 

- Gdybyśmy zaproponowali wyłącznie wzrost ustawowy (minimalnego wynagrodzenia), czyli 95,60 złotych, byłoby to utrzymanie na poziomie 44,9 procent, a więc nastąpiłby spadek, a tak trzymamy się 47 procent, to są bardzo podobne relacje, a wzrost 200 zł to jednak nie jest wzrost symboliczny jak to wcześniej bywało – powiedziała pod koniec maja 2019 roku Elżbieta Rafalska, szefowa resortu.

Propozycja związkowców wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej na 2020 roku wynosi odpowiednio: wzrost o 270 zł, co oznacza kwotę 2520 zł i stawka godzinowa 16,50 zł.

Natomiast pracodawcy proponują wzrost minimalnego wynagrodzenia o 137,25 zł, to oznacza kwotę 2387,25 zł i stawka godzinowa 15,60 zł. 

Zobacz także

Jak zmieniała się wysokość płacy minimalnej?

W 2003 roku, kiedy zaczęła obowiązywać ustawa o ustalanej co roku miesięcznej stawce minimalnego wynagrodzenia, pracownicy mogli liczyć na pewne 800 zł brutto.

Po dziesięciu latach ta kwota wzrosła do 1600 zł brutto. Próg 2000 tys. zł brutto przekroczyła w 2017 roku. 

Płaca minimalna obowiązuje nie tylko w Polsce. W styczniu 2018 roku z góry ustalane najniższe wynagrodzenie miało 22 z 28 państw członkowskich UE (wyjątkami były Dania, Włochy, Cypr, Austria, Finlandia i Szwecja), podobnie jak we wszystkich krajach kandydujących do UE (Czarnogóra, była jugosłowiańska republika Macedonii, Albania, Serbia i Turcja).

Na 1 stycznia 2018 roku miesięczne płace minimalne wykazywały znaczne różnice w zależności od państwa członkowskiego, sięgając od 261 euro w Bułgarii do 1 999 euro w Luksemburgu.

Zobacz także

RadioZET.pl/biznes.gov.pl/PAP/PTD