Zamknij

Niemal 60% Polaków jest gotowe do ubezpieczania spłaty kredytu

Olga Papiernik
06.03.2018 17:21
pieniądze
fot. Michal Wende/East News

Niemal 60% (59%) Polaków deklaruje gotowość do ubezpieczania spłaty kredytu, wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Ubezpieczenia BZ WBK-Aviva we współpracy z SW Research Agencją Badań Rynku i Opinii. Eksperci BZ WBK-Aviva prognozują, że odsetek kredytobiorców sceptycznych wobec ubezpieczeń (41%) będzie spadał.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - Biznes na Facebooku

"Dobra koniunktura gospodarcza oraz rosnące wynagrodzenia napędzają konsumpcję oraz sprawiają, że Polacy chętniej sięgają po pożyczki. Z badania BZ WBK-Aviva wynika, że blisko dwie trzecie ankietowanych (65,1%) jest obecnie gotowych sięgnąć po kredyt gotówkowy. Co piąty badany zdecydowałby się na kwotę do 5 tys. zł (19,7%) lub od 5 tys. zł do 10 tys. zł (18,9%), a jeden na siedmiu jest zainteresowany środkami w wysokości od 10 tys. zł do 20 tys. zł (14,4%). Większe zadłużenie rozważa jedynie co dziewiąty Polak - odsetek pozytywnych wskazań dla kwoty od 20 tys. zł do 50 tys. wyniósł 6,5% oraz 5,8% dla kredytu gotówkowego o wartości powyżej 50 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

Wraz z rosnącym zadłużeniem Polaków rośnie gotowość do ubezpieczenia spłaty zobowiązań. Taką postawę przejawia 59% przebadanych przez Ubezpieczenia BZ WBK-Aviva, którzy deklarują chęć zakupu polisy zabezpieczającej spłatę kredytu gotówkowego, np. w przypadku utraty pracy, ciężkiej choroby lub wypadku. Większą skłonność do ubezpieczania się przejawiają kobiety - 63,1% pozytywnych odpowiedzi wobec 54,3% mężczyzn, podano również.

"Nasze badanie z jednej strony wykazało, że Polacy, którzy coraz chętniej sięgają po kredyty, mają też większe przekonanie o konieczności ochrony swoich zobowiązań. Wskazało tak blisko dwie trzecie ankietowanych. To pokazuje, że pod względem postaw finansowych jesteśmy coraz bardziej świadomi i aktywnie staramy się chronić przed konsekwencjami zdarzeń losowych. Z drugiej strony, wciąż pozostaje spora grupa kredytobiorców, którzy przejawiają nieufne podejście do ubezpieczeń" - powiedział prezes spółek BZ WBK-Aviva Krzysztof Charchuła, cytowany w materiale.

Prawie 41% ankietowanych nie rozważa zakupu polisy zabezpieczającej spłatę kredytu gotówkowego. Jako główny powód sceptycznego nastawienia najczęściej wskazywany jest brak takiej potrzeby (35,7%), brak wiary w sens ubezpieczenia (31,8%) oraz przekonanie o zbyt niskiej kwocie zobowiązania (24,4%). Problemem nie okazały się natomiast brak środków lub wystarczającej wiedzy na temat ubezpieczeń. Na takie odpowiedzi powoływał się odpowiednio co siódmy (15%) oraz co dziesiąty (9,2%) badany, podano także.

"W przypadku problemów ze spłatą nieubezpieczonego kredytu Polacy mają skłonność do dodatkowego zadłużania się. Badanie BZ WBK-Aviva wykazało, że przeszło co drugi ankietowany (54,9%) byłby gotowy zaciągnąć nowe zobowiązania na poczet spłaty kredytu. W pierwszej kolejności Polacy zgłosiliby się do bliskich. Pieniądze od rodziny lub znajomych chciałoby pożyczyć 46% ankietowanych, a prawie co dziesiąty (8,9%) szukałby wsparcia w firmie pożyczkowej, oferującej tzw. chwilówki. Większą skłonność do zadłużania się przejawiają kobiety, wśród których do rodziny zgłosiłoby się 49,8% (wobec 42,5% mężczyzn), a do firm pożyczkowych 9,2% (wobec 8,7% mężczyzn)" - czytamy dalej.

Poszukując środków na spłatę kredytu, wśród rozważanych rozwiązań ankietowani wskazywali również możliwość sprzedaży część majątku, np. samochodu, biżuterii czy dzieł sztuki (29,2%). Równocześnie tylko co trzeci badany (30,2%) zdecydowałby się poprosić bank o możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu do czasu znalezienia źródła dochodu.

- Jesteśmy przekonani, że dzięki lepszej edukacji, bardziej przyjaznej i przejrzystej ofercie ubezpieczeniowej, również ta cześć kredytobiorców skorzysta z zabezpieczenia spłaty kredytu oferowanej przez ubezpieczycieli - podsumował Charchuła.

Badanie przeprowadzone na zlecenie BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń przez SW Research Agencję Badań Rynku i Opinii zostało zrealizowane na reprezentatywnej grupie Polaków (n=1024) w dniach 12-14 lutego 2018 roku.

ISBnews/OP