Zamknij

Czy mandat karny trzeba przyjąć? Zobacz, jak poradzić sobie z opłatą przelewem i kiedy można mówić o przedawnieniu

18.07.2018
Aktualizacja: 30.11.2020 16:10
Policjant wypisuje mandat karny
fot. Shutterstock

Mandaty karne mają różne rodzaje, jednak w Polsce najczęściej przyznaje się mandat kredytowany. Co więcej, od pewnego czasu istnieje możliwość opłacenia grzywny przelewem. Jeśli wybieramy taką opcję, musimy pamiętać o odpowiednim wybraniu symbolu formularza, który będzie oznaczony słowem mandat. Te rzeczy musicie wiedzieć.

Mandat karny może zostać przyznany przez policję i straż gminną lub miejską. Postępowanie mandatowe jest związane z opłaceniem grzywny za popełnienie wykroczenia, która nie może wynosić więcej niż 500 złotych.

Jeśli jednak nastąpi nałożenie się kilku wykroczeń, grzywna może sięgnąć nawet 1000 złotych. W przypadkach, określonych w taryfikatorze mandatów, możemy mieć do czynienia z jeszcze wyższymi karami. 

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku inspektora pracy, który sprawdza, czy nie pojawiły się jakieś wykroczenia niezgodne z prawami pracowniczymi. W takim wypadku inspektor może nałożyć mandat karny w wysokości 5 tysięcy złotych, jeśli nieodpowiednie zachowanie powtórzyło się już kilkukrotnie. 

Co jeszcze musicie wiedzieć o mandatach karnych?

Zobacz także: Mandat za parkowanie może być bardzo wysoki! Lepiej nie parkuj na zakazie

Mandat karny - warunki nałożenia

Mandat nigdy nie jest przyjemną rzeczą. Zwłaszcza ten karny, którego suma może przyprawiać o zawrót głowy. W jakich przypadkach policjant może nałożyć na nas mandat karny?

Jeśli ustawa nie stanowi inaczej, funkcjonariusz policji może nałożyć grzywnę w postaci mandatu karnego tylko w określonych sytuacjach, takich jak:

  • schwytanie sprawcy wykroczenia na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia,
  • stwierdzenie popełnienia wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy, bez wątpliwości, kto popełnił wykroczenie,
  • stwierdzenie popełnienia wykroczenia przy użyciu przyrządu kontrolno-pomiarowego lub urządzenia rejestrującego, gdy sprawca nie został schwytany i nie ma wątpliwości co do osoby, która popełniła wykroczenie.

Funkcjonariusz musi poinformować sprawcę o wysokości mandatu, przyczynie jego przyznania oraz możliwości odmowy i konsekwencjach takiego postępowania. 

Zobacz także: Mandat za przekroczenie prędkości może zaboleć. Poznaj stawki i punkty karne

Mandat karny - rodzaje

Istnieje kilka rodzajów grzywny, którą można ukarać sprawcę, jednak każda z nich nałożona jest w drodze mandatu karnego:

  • wydawanego sprawcy po uiszczeniu grzywny bezpośrednio funkcjonariuszowi policji, który nałożył mandat,
  • kredytowanego, wydawanego sprawcy za potwierdzeniem odbioru,
  • zaocznego.

Od 2017 roku sprawca ma możliwość w dwóch pierwszych wypadkach zapłacić nie tylko gotówką, ale także kartą płatniczą, jeśli funkcjonariusz ma przy sobie odpowiednie urządzenie. Grzywnę uważa się za uiszczoną w momencie potwierdzenia płatności. Za wszelkie koszty związane z autoryzacją transakcji i przekazem środków na odpowiednie konto płaci ukarany. Funkcjonariusz ma obowiązek poinformować sprawcę o możliwości płatności bezgotówkowej i dodatkowych opłatach. 

Zobacz także: Czym jest hipoteka? Zobacz, jak działa, sprawdź swoje prawa i jej rodzaje

Mandat karny - przelew

Od pewnego czasu mandat karny można zapłacić za pomocą przelewu bankowego. Choć jest to duże uproszczenie, wiele osób nie do końca wie, jak poradzić sobie z tego typu transakcją. Oto kilka najważniejszych elementów, o których nie można zapomnieć: 

  • w polu symbol formularza należy wybrać z dostępnych możliwości słowo "mandat",
  • w polu identyfikator zobowiązania/tytuł przelewu wpisujemy numer i serię mandatu, dzięki czemu system bez problemu przyporządkuje opłatę do odpowiedniej osoby,
  • w zależności od banku, z którego korzystamy, należy wybrać zakładkę dedykowaną obsłudze płatności mandatów. Najczęściej nazywają się one: przelew podatkowy, przelew do urzędu skarbowego, przelew US

Numer rachunku bankowego urzędu należy poprzedzić numerem IBAN. 

Zobacz także: Czym jest dodatek aktywizacyjny i dla kogo jest przeznaczony? Sprawdź, ile wynosi i jakie dokumenty złożyć

Mandat karny - kredytowany

Mandat kredytowany najczęściej nałożony jest na osoby, których miejscem stałego zamieszkania lub pobytu jest Polska. Powinien zawierać informacje o tym, że wymierzona kara pieniężna musi zostać uiszczona w okresie 7 dni od jego przyjęcia i jakie skutki związane są z nieopłaceniem grzywny. O czym warto pamiętać? Mandat staje się prawomocny w momencie pokwitowania go przez osobę, która popełniła wykroczenie. 

Mandat karny - przedawnienie

Wiele osób zwleka z płaceniem mandatu, ponieważ ma nadzieję, że w końcu nastąpi jego przedawnienie. Czy faktycznie jest to dobra droga i warto czekać? Nie uiszczając opłaty za mandat, w każdej chwili możemy oczekiwać komornika, który przyjdzie ściągnąć dług. Oczywiście w takiej sytuacji naliczane są również odsetki.

Zgodnie z przepisami mandat karny ulega przedawnieniu dopiero po roku od wystawienia. Jeśli jednak w tym czasie wszczęto postępowanie, okres ten przedłuża się do 2 lat. Najczęściej przyznawanym mandatem jest mandat kredytowany, co oznacza, że państwo ma znacznie więcej czasu na wyegzekwowanie kary, bo są to w sumie aż 3 lata. 

Jeżeli w przeciągu 3 lat od uprawomocnienia mandatu nie dojdzie do ściągnięcia należności, osoba ukarana nie będzie musiała wnieść opłaty. Pomimo przedawnienia wierzyciel może starać się o odzyskanie pieniędzy, jednak musi założyć sprawę w sądzie. W takiej sytuacji pozwany musi podnieść zarzut przedawnienia i wnioskować o oddalenie powództwa. 

Zobacz także: Kiedy należy ubiegać się o ekwiwalent za urlop? Sprawdź, jaka kwota ci przysługuje