Zamknij

Mama plus już od 1 marca. Tłumaczymy kto i jak może otrzymać świadczenie

Piotr Drabik
24.02.2019 13:30
Mama plus. Od kiedy. Dla kogo. Jaki wniosek. Pytania i odpowiedzi
fot. Zodiacphoto/Shutterstock (ilustracyjne)

Nawet 85 tysięcy osób może otrzymać dodatek do emerytury w ramach programu Mama plus. Wnioski można składać już od 1 marca. Tłumaczymy kto może otrzymać świadczenie i jak się o nie starać.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Facebooku

Kto może skorzystać z programu Mama plus?

Świadczenie jest dostępne dla osób, które zrezygnowały z zatrudnienia lub go nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci w rodzinach wielodzietnych.

Dodatkowe pieniądze przysługują matce, która urodziła i wychowała co najmniej czworo dzieci, a w przypadku śmierci matki dziecka albo porzucenia dzieci przez matkę – ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci.

Zobacz także

O świadczenie będą mogły ubiegać się osoby, które nie posiadają niezbędnych środków do życia i osiągnęły wiek emerytalny. W przypadku kobiet to 60 lat, mężczyzn – 65 lat.

Program Mama plus jest skierowany wyłącznie dla osób mieszkających w Polsce i mających (po ukończeniu 16 lat) tzw. ośrodek interesów życiowych na terytorium naszego kraju – przez co najmniej 10 lat.

Ponadto świadczenie uzupełniające będzie mogło być przyznane obywatelom Polski lub osobom, mającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce bądź obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub cudzoziemcom legalnie przebywającym na terytorium Polski.

Jak podkreśliło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) uzyskanie prawa do świadczenia nie będzie związane z wcześniejszym opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne.

Zobacz także

Kto nie otrzyma świadczenia Mama plus?

Nie będzie ono przysługiwać osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej, lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej oraz w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci, np. ze względu na odbywanie kary pozbawienia wolności.

Od kiedy można starać się o świadczenie Mama plus?

Ustawa o o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym wchodzi w życie 1 marca 2019 roku i od tego dnia można składać wnioski o wypłatę pieniędzy z programu Mama plus.

Zobacz także

Jak można uzyskać świadczenie Mama plus?

Po wejściu w życie nowych przepisów osoby spełniające kryteria, będą mogły złożyć wniosek do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w celu uzyskania prawa do świadczenia.

W przypadku, gdy osoba zainteresowana pobiera już świadczenie niższe od najniższej emerytury, świadczenie rodzicielskie będzie uzupełniać pobierane świadczenie do kwoty najniższej emerytury (od 1 marca 2019 roku 1100 zł).

Natomiast, w przypadku osoby nie mającej prawa do żadnego świadczenia, wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego odpowiadać będzie tej kwocie. Zanim dojdzie do jego wypłaty Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zbada m.in. sytuację dochodową danej osoby.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie corocznie waloryzowane.

Zobacz także

Ile kosztuje program Mama plus?

Szacuje się, że z nowych przepisów skorzysta ok. 65 tys. osób, które dziś nie mają prawa do emerytury lub renty oraz 20,8 tys. osób, które pobierają świadczenia poniżej poziomu najniższej emerytury.  

W budżecie państwa na 2019 r. na program "Mama 4 plus" zagwarantowano około 801,3 mln zł.

RadioZET.pl/PTD