Zamknij

Mama 4 plus. Rozpatrzono pierwsze wnioski o matczyne emerytury

Piotr Drabik
06.03.2019 18:34
Mama 4 plus. Rozpatrzono pierwsze wnioski. Dla kogo. Zasady
fot. vandame/Shutterstock (ilustracyjne)

Rozpatrzono już pierwsze wnioski o przyznanie matczynych emerytur. O pieniądze z rządowego programu Mama 4 plus stara się ponad 17 tys. emerytów.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Facebooku

Mama 4 plus, czyli najnowszy rządowy program świadczeń, z którego mogą skorzystać matki co najmniej czwórki dzieci.

Wnioski o wypłatę pieniędzy można składać oficjalnie od 1 marca, jednak część emerytów (zasiłek przysługuje również ojcom np. w przypadku śmierci matki) stosowne dokumenty złożyło do ZUS-u już wcześniej.

Zobacz także

Ile złożono wniosków o Mama 4 plus?

Wiceminister Kuberski przekazał, że do wtorku 5 marca zarejestrowano 17 307 wniosków o wypłatę Mama 4 plus. Najwięcej w oddziałach w Gdańsku (1159) i w Rybniku (957). Ponad pół tysiąca wniosków przyjęły też oddziały w Olsztynie (819), Bydgoszczy (763), Rzeszowie (751) i w Toruniu (750).

Większość ubiegających się o świadczenie to osoby między 60. a 69. rokiem życia (13,3 tys. wniosków) i między 70. a 79. rokiem życia ( 3,3 tys.). Wnioski złożyły także 32 osoby, które ukończyły 90 lat. O świadczenie ubiega się także co najmniej 20 mężczyzn.

Jak podał portal Money.pl, rozpatrzono pozytywnie już 100 wniosków o przyznanie matczynych emerytur. 

Zobacz także

Mama 4 plus - zasady

O świadczenie w ramach programu Mama 4 plus mogą się ubiegać matki po osiągnięciu wieku emerytalnego 60 lat.

W razie śmierci matki lub porzucenia przez nią dzieci świadczenie po osiągnięciu 65 lat przysługuje także ojcom czworga dzieci. Matczyną emeryturę przyznaje na wniosek osoby zainteresowanej (matki lub ojca) prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Świadczenie przysługuje w takiej wysokości, aby łącznie z pobieraną emeryturą nie przekroczyło jej kwoty minimalnej – 1100 zł brutto. Gdy osoba wnioskująca nie ma prawa do emerytury, świadczenie wyniesie właśnie 1100 zł (będzie ono corocznie waloryzowane).

Wypłata świadczenia przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS lub KRUS wydał decyzję, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wnioskujący osiągnął wiek emerytalny.

Oznacza to, że osoby, które złożą wniosek w marcu, pełne świadczenie za ten miesiąc otrzymają tylko wówczas, jeśli prezes ZUS lub KRUS do końca tego miesiąca wyda decyzję o przyznaniu świadczenia. Jeśli taka decyzja zostanie wydana w kwietniu, świadczenie będzie wypłacone za kwiecień (bez wyrównania za marzec).

Zobacz także

Jak złożyć wniosek o Mama 4 plus?

Do wniosku o świadczenie należy dołączyć akty urodzenia dzieci (lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi), informację o ich numerach PESEL oraz oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej.

W składanych oświadczeniach należy także poinformować m.in. o ewentualnych przerwach w wychowywaniu dzieci lub o ograniczeniu praw rodzicielskich.

Świadczenie nie przysługuje osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub ograniczył jej władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, oraz w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci, np. ze względu na odbywanie kary pozbawienia wolności.

Ojcowie ubiegający się o świadczenie uzupełniające, będą proszeni też o wskazanie daty zgonu matki dzieci, albo datę porzucenia przez nią dzieci, albo zaprzestania ich wychowywania przez długi okres.

Prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego zyskają także osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w ramach rodzinnej pieczy zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej. Osoby takie muszą dołączyć do wniosku orzeczenie sądu o powierzeniu im sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem.

W razie odmowy przyznania świadczenia wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia odwołania. W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji będzie można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Alternatywnie można też, w terminie 30 dni, odwołać się do wojewódzkiego sądu administracyjnego – od razu lub po drugiej negatywnej decyzji prezesa ZUS lub KRUS. 

Zobacz także

RadioZET.pl/Money.pl/PAP/PTD