Zamknij

Jak Polacy inwestują swoje oszczędności w 2017 roku

Rafał Mandes
20.12.2017 17:40
Jak Polacy inwestują swoje oszczędności w 2017 roku
fot. William Iven/Unsplash

Zyski z lokat wyraźnie odstają od wyników najlepszych funduszy pieniężnych i dłużnych, które od początku roku pozwoliły zarobić odpowiednio 5,19 oraz 4,48%,  przy średniej dla obu typów funduszy 2,88% oraz 3,09%. Stratę zanotowały tylko 2 fundusze tego typu z 49 dostępnych na polskim rynku.

Rok 2017 upływał pod znakiem odbicia wskaźników inflacyjnych, według danych GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w listopadzie o 2,5% w ujęciu rocznym, tym samym osiągając poziom celu inflacyjnego RPP. Na tą chwilę nie zmienia to jednak podejścia Rady do utrzymywania rekordowo niskich stóp procentowych co bezpośrednio wpływa na oprocentowanie jaki oferują nam banki na lokatach terminowych.

- Niskie stopy, podatek bankowy czy też nadal tlący się problem kredytów walutowych przekłada się na to, że w rankingach lokat bankowych dla środków na poziomie 100 tys. zł i okresie lokaty 12 miesięcy próżno szukać ofert dających przynajmniej 2% w skali roku, a nawet oferty na poziomie 1,8-1,9% wiążą się z dodatkowymi wymogami oraz dotyczą tylko nowych wpłat - mówi w rozmowie z MarketNews24 Tomasz Goljan, ekspert RDM Wealth Management. -  Przy takim otoczeniu, trudno dziwić się temu, że polskie gospodarstwa domowe szukają alternatyw dla depozytów bankowych i rok 2017 stoi pod znakiem znacznych napływów środków do funduszy inwestycyjnych, szczególnie do produktów o najmniejszym ryzyku, a więc funduszy dłużnych oraz pieniężnych które nie inwestują na rynkach akcji.

Nadal jednak na rachunkach oszczędnościowych i lokatach bankowych klienci detaliczni trzymają ponad 900 mld PLN, podczas gdy środki znajdujące się w funduszach inwestycyjnych nie przekraczają 150 mld PLN

Ciekawie na tle tych danych wypadają porównania wyników obu sposobów oszczędzania, lokaty wyraźnie odstają od wyników nie tylko najlepszych funduszy pieniężnych i dłużnych, które od początku roku pozwoliły zarobić odpowiednio 5,19 oraz 4,48%,  ale również ze średnimi wynikami dla obu typów funduszy, które wynoszą odpowiednio 2,88% oraz 3,09%. Stratę zanotowały natomiast tylko 2 fundusze tego typu z 49 dostępnych na naszym rynku. Takie inwestycje pozwalają także na szybkie upłynnienie środków bez utraty wypracowanych już zysków, co stanowi duży problem przy depozytach bankowych.

Wybierając fundusze jako alternatywę dla lokat bankowych możemy zdecydować się na jeden wybrany fundusz, stworzyć swoisty portfel inwestycyjny z kilku różnych funduszy co pozwoli nam zwiększyć dywersyfikację lub też skorzystać z usług jednej z firm specjalizujących się w zarządzaniu aktywami która aktywnie będzie budowała portfele inwestycyjne zależnie od aktualnej sytuacji na rynku oraz naszych preferencji inwestycyjnych.

Za wyborem ostatniego rozwiązania mocno przemawiają wyniki publikowanych kwartalnie rankingów Gazety Giełdy Parkiet, w których najlepszy portfel dłużny pozwolił zarobić w ciągu ostatnich 5 lat 34,16%, podczas gdy środki pracujące w tym okresie na długoterminowej lokacie bankowej wypracowałyby zwrot na poziomie 11-12%.

MarketNews24/RM