Zamknij

Ile wynosi podatek od sprzedaży mieszkania? [PORADNIK]

Piotr Drabik
29.04.2019 19:16
Ile wynosi podatek od sprzedaży mieszkania 2019. Od wzbogacenia. Przed upływem 5 lat
fot. Billion Photos/Shutterstock (ilustracyjne)

Sprzedając dom lub mieszkanie w okresie 5 lat od jego nabycia należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych. Tłumaczymy krok po kroku jak można obliczyć wysokość tego podatku.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Facebooku 

Ile wynosi podatek od sprzedaży mieszkania?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprzedaż nieruchomości w okresie do 5 lat od jej nabycia jest związane z odprowadzeniem podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wysokość tego podatku wynosi 19 proc. i jest on liczony od wysokości dochodu, a nie od ceny sprzedaży nieruchomości. 

Warto pamiętać, że wskazany okres jest liczony w latach podatkowych, a nie kalendarzowych. Na przykład osoba, która kupiła mieszkanie w lutym 2013 roku i wystawiła je na sprzedaż w marcu 2018 roku, musi odprowadzić 19-procentowy podatek.

Dlaczego? W tej sytuacji nie minął jeszcze okres 5 lat podatkowych, po upływie których nie ma obowiązku płacenia podatku od sprzedaży nieruchomości. Jeśli minie wskazany 5-letni okres, to nie ma obowiązku zgłaszania zeznania podatkowego do urzędu skarbowego w tej sprawie. 

Zobacz także

Jak obliczyć podatek od sprzedaży mieszkania?

Do obliczenia podatku dochodowego od sprzedaży mieszkania potrzebne będzie ustalenie dochodu z odpłatnego zbycia (przychód minus koszty uzyskania przychodu) i dochód wolny od podatku (dochód pomnożony przez deklarowane wydatki na cele mieszkaniowe i podzielone przez przychód z odpłatnego zbycia).

Dopiero odliczenie tych dwóch wartości daje wysokość podatku.

W sytuacji kiedy przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości zostanie w całości przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, to wówczas dochód w całości będzie korzystał ze zwolnienia od podatku.

Jeśli jednak tylko część przychodu przeznaczona będzie na cele mieszkaniowe, to zwolnieniem objęta będzie tylko ta część dochodu, która proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia. 

Zobacz także

Przykład:

Paweł w 2018 roku sprzedał za 500 tys. zł mieszkanie, które nabył w 2013 roku za kwotę 400 tys. zł. Za uzyskane ze sprzedaży 460 tys. zł zamierza kupić inny lokal mieszkalny, a pozostałe 40 tys. zł zainwestować na giełdzie.

Przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości wynosi 500 000 zł,
Koszty uzyskania przychodu – 400 000 zł,
Dochód – 100 000 zł,

Wydatki poniesione na cele mieszkaniowe w okresie 2 lat liczonych od końca roku podatkowego po roku,
w którym nastąpiła sprzedaż nieruchomości – 460 000 zł,

Oblicza się dochód wolny od podatku:
(100 000 zł X 460 000 zł) / 500 000 zł = 92 000 zł,

Następnie liczy się kwotę do opodatkowania, odejmując od dochodu dochód wolny od podatku:
100 000 zł - 92.000 zł = 8.000 zł.

Wysokość podatku do zapłacenia to 8 tys zł.

Zobacz także

Do kiedy trzeba zapłacić podatek od sprzedaży nieruchomości?

Po zakończeniu roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż mieszkania czy domu, w terminie do 30 kwietnia należy złożyć zeznanie roczne PIT-39.

Trzeba w nim wykazać kwoty przychodu, kosztów i dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości (praw majątkowych), zarówno tego, który podlega opodatkowaniu, jak i tego, który jest zwolniony z opodatkowania.

W zeznaniu wykazuje się dochody zwolnione z opodatkowania niezależnie od tego, czy wydatki na cele mieszkaniowe zostały poniesione do dnia złożenia zeznania, czy też będą poniesione dopiero w okresie 2 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym uzyskany był przychód.

Powyższych zasad nie trzeba stosować w sytuacji:

  • budowy i sprzedaży budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych oraz sprzedaż gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów są przedmiotem działalności gospodarczej podatnika,
  • kiedy przychód ze sprzedaży nieruchomości i praw stanowi przychód z działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej.

Zobacz także

RadioZET.pl/Ministerstwo Finansów/freedom-nieruchomosci.pl/PTD